Vi har i dag fået udateret vores internet, med ny sender og installation på loftet
hastigheden er voldsom siger Hr. Jensen.
så god fornøjelse..