Her fra skyttelauget i Grenaa Marineforening, vil jeg gerne sige tak for den gode afslutning vi havde fredag den 6 april. Det var en hyggelig aften takket være jer der mødte op. En tak skal også lyde til Conny og Claus, Det var en fantastisk forloren hare Conny havde tryllet frem. – Der blev uddelt 3 præmier og første præmien gik til Bent H. Nielsen. – Anden præmien gik til formanden Per Schultz Petersen. – Trediepræmien gik til fregatkaptajnen Henrik Møller. – Per fik præmie for den bedste skydning, nemlig 200. – Præmien til årets skyttegast, det vil sige den person der har været alle gange til skydning og har optrådt meget positivt, gik til flagbærer Ib Pedersen. – Der er udvalgt nogle billeder, som kan ses her. — Nu ser vi frem til Fregatskydningen, her sidst i august. Der vil komme besked, når det nærmer sig. – Tilsidst vil jeg ønske alle medlemmer i Grenaa Marineforening en god og varm sommer. – Hilsen Skyttelaugsformanden Søren Holck.