Fregatten Jylland vil gerne invitere foreningens fane og
repræsentanter fra foreningen til at deltage i Søværnets dag onsdag den 9. maj
i Ebeltoft og på Fregatten Jylland.

Det har været en mangeårig tradition, at markere Søværnets
dag og årsdagen for ’slaget ved Helgoland’ i 1864 ved musik, opvisning og taler
den 9. maj.

I år bliver desværre nok sidste gang, at Søværnet deltager,
hvorfor vi håber, at så mange foreninger som muligt, vil deltage i
arrangementet.

Program (ca. tider): 11.00 Søværnets Tamburkorps marcherer
fra Sundhedshuset 11.20 Tamburkorpset modtages af Faneborgen på Torvet, hvor
der musiceres 11.35 Tamburkorps og Faneborg marcherer til Fregatten Jylland
11.55 Taler ved Kommandør Gorm Bergqvist og formand for Fregatten Jylland Tommy
Bøgehøj 12.15 ’Dansk Løsen’ – kanonsalut fra Bastionen 12.30 Skipperlabskovs på
batteridækket. Søværnet er vært.

Foreningen bedes melde deres deltagelse til Paul Erik
Christensen pec@Fregatten-jylland.dk med oplysning om antal faner og
repræsentanter, der også kan besvare eventuelle spørgsmål

Med venlig hilsen Fregatten Jylland

Lars H. Olsen Direktør

afg. GRENAA MARINEFORENING kl: 10,00 samkørsel