Valdemarsdag

Den 15 juni
2018 afholdes årets Valdemarsfest for Syddjurs, – i Ebeltoft, – og vi har
herved fornøjelsen at invitere Jer til at deltage med Jeres fane.

I
lokalkomiteen håber vi, at I alle vil møde op, og derved være med til at dagen
og aftenen bliver festlig. Vi håber at i alle vil være med til at ære det ældste
flag i verden: Dannebrog !

Lokalkomiteen
har udfærdiget et program som er vedhæftet denne mail.

Som i kan se
kommer Marinehjemmeværns-orkestret fra Randers, og festlighederne starter i
Ebeltoft kirke, hvor Heidi Bisgaard forestår Festgudstjenesten. Slutteligt
samles vi i Ebeltoft Marineforening, hvor der vil være uddeling af flag og
faner og efterfølgende hyggeligt samvær.

Hver fane
skal være båret/ledsaget af en fanebærer og en fanevagt. Men derudover vil vi
gerne bede Jer opfordre Jeres medlemmer til at deltage, gerne med familie og
venner, for at give sig selv denne stemningsfulde oplevelse.

Vel mødt til
Valdemarsfest i Ebeltoft !

Danmarks-Samfundets Valdemars fest

Fredag den 15. juni 2018

kl. 19.00 i Ebeltoft Kirke

ved sognepræst Heidi Bisgaard;
organist Christoffer Steffansen

Derefter i Marinestuen, Ebeltoft

ved repræsentant for Danmarks-Samfundets
lokalkomité, Jørgen Brøgger

Program
i kirken:

Kl. 18.45: Faneborgen møder ved
kirken

Kl. 19.00: Præludium, herunder
føres flag og faner ind

Sang: Det dufter lysegrønt af græs

Randers Marinehjemmeværnsorkester:
Den Kgl. Danske Marines Honnørmarch

Hilsen, kollekt og tekstlæsning

Salme: Mægtigste Kriste
Prædiken

Sang: Vaj nu Dannebrog på voven

Trosbekendelsen, Fadervor og
velsignelse

Sang: Kærlighed til Fædrelandet
Randers Marinehjemmeværnsorkester underholder: Potpourri over 3 danske sange

Postludium, herunder føres flag og
faner ud

Med
Marinehjemmeværnsorkestrer og faneborgen i spidsen marcheres ad ruten Kirkegade,
Overgade, Torvet, Juulsbakke, Nedergade, Søndergade og Havnevej til Marinestuen

Program ved Marinestuen

Flag
og faner føres på plads

Velkomst
v. formand for Ebeltoft Marineforening, Erich H. Franzen
Randers Marinehjemmeværnsorkester underholder:
It’s the way to Amarello og Sway
Fællessang: Som en rejselysten Flåde …

Uddeling
af flag og faner

ved
repræsentant for Danmarks-Samfundets lokalkomité, Jørgen Brøgger

Faneindvielse

Fællessang:
Der er ingenting, der maner …

Tale
ved formanden for Vaabenbrødreforeningen for
Ebeltoft og Omegn, politikommissær (P) Paul Erik Nielsen
Randers Marinehjemmeværnsorkester underholder: I Danmark er jeg født …
Fællessang: Danmark nu blunder

Afslutning

—————————————–

I
Marinestuen kan købes kaffe m. brød, øl, vand, vin & grillpølser