Tidpunkt:   Lørdag den 1 februar 2020 kl. 09.30  

  • Mødested: Marinestuen
  • Rundvisning på Rohde Nielsen største skib, som er under ombygning i Grenaa
  • Benyt denne enestående lejlighed til at se “GRANE R” inden den skal på nye togter
  • max deltager: 20 –   første til mølle.

tilmelding til undertegnede

Formand Per Schultz Petersen 

30 28 04 71 / mail fmd@grenaamarineforening.dk