Fredag den. 21/2 kl. 18.00

Indkaldelse til Generalforsamlingen 2020 blev udsendt første gang med udsendelsen af efterårprogrammet 2019 . anden gang ved udsendelsen af forårs programmet 2020

Dagsorden iflg vedtægterne

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens årsberetning, ved formanden.

3.Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

4.Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år.

5.Behandling af indkomne forslag.

                 1. Ændring af lokalvedtægter

                 2. Flytning af Fregatskydningen

                 3. Tegne abonnement på “Søfart”

6. Budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent.

7. Valg af. kasserer

8. Valg til bestyrelsen.  – Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af revisorer og suppleanter til revisorer.

11. Valg af flagbærer og flaggast, samt suppleanter til flagbærer og flaggast.

12. Valg af sendemænd.

13. Orientering om sendemandsmødet 2020 afholdes i Svendborg

14.  Skyttelauget   formandens beretning.

15. indlæg fra Skuderne

16. Eventuelt.

Af hensyn til skafning bedes I tilmelde jer senest  søndag den. 16 kl. 16.00

med venlig hilsen

Per Schultz Petersen

formand 

Grenaa Marineforening

 mobil: 30 28 04 71  cvr: 13 80 38 46